کارخانجات گروه ایمان

گروه سنگ ایمان مجهز به  6 کارخانه فرآوری ، به صورت اسلب و تایل، توانایی ارائه سنگ تراورتن و مرمریت را به مشتریان عزیز با کیفیت بسیار عالی را داراست...

 

کارخانه ایمان ۱

محلاتـ قطب صنعتی صدریه خیابان صدریه ۵ (سنگبری ایمان) 

کارخانه ایمان ۲

محلاتـ قطب صنعتی صدریه خیابان صدریه ۵ (سنگبری ایمان) 

کارخانه ایمان ۳

محلاتـ قطب صنعتی صدریه خیابان صدریه ۵ (سنگبری ایمان) 

کارخانه ایمان 4

محلاتـ قطب صنعتی صدریه خیابان صدریه ۵ (سنگبری ایمان) 

کارخانه ایمان 5

محلاتـ قطب صنعتی صدریه خیابان صدریه ۵ (سنگبری ایمان)

کارخانه ایمان 6

تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلبن ۱۰ مارلیک سنگ آسیا