معدن تراورتن زنجان

معدن تراورتن زنجان

معدن تراورتن زنجان این مجتمع نیز دارای سنگ سفید و کرم میباشد